Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
Arslan, E., Ünal, Ş., Demirkan, F., Gürbüz, O., Beden, V. "Augmentation rhinoplasty
with a combination of triple cartilage grafts in secondary rhinoplasty in middle-aged
population". Aesthetic Plast. Surg., 29, 240-245, (2005), (e,pub) (2005).

Arslan E, Majka C, Beden V. Combined use of triple cartilage grafts in secondary rhinoplasty. J Plast
Reconstr Aesthet Surg. 2007;60(2):171-9. Epub 2006 Jul 10.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

Arslan E, Ünal Ş, Demirkan F, Gürbüz O, Beden V. "Augmentation rhinoplasty with a
combination of triple cartilage grafts in secondary rhinoplasty in middle-aged
population." IV Congress of the BAPRAS, Sofya, 2005.

Demirkan, F., Erçöçen, A.R., Arslan, E., Ünal, Ş., Beden, V., Gürbüz, O. "Common
mistakes that make anterolateral thigh flap unreliable to the beginner". 17th Meeting of EURAPS,
Istanbul, Türkiye, 25-27 Mayıs, 2006.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Arslan, E., Cin, İ., Gürbüz, O., Beden, V., Ünal, Ş. ve Demirkan, F. "Olgu sunumu:
gecikmiş aşil tendon ve doku defekti vakasında allogreft ve pediküllü flep
uygulamalarımız". 25. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi,
S72, Samsun, 2003.

Demirkan, F., Arslan, E., Aksoy, A., Beden, V., Yener, T. " Rinoplastide Dorsal
Estetik Çizgilerin Korunması", 28.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Kongresi, Ankara, 21-23 Eylül, 2006.

Demirkan, F., Gürbüz, O., Tütüncü, N., Beden V. "Prefabrike Önkol Flebi İle
Total Nazal Rekonstrüksiyon". 29.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Kongresi, Eskişehir, 17-20 Ekim, 2007.

Demirkan, F., Gürbüz, O., Tütüncü, N., Beden, V., Fesli, A. Prefabrike önkol flebi ile total
nazal rekonstrüksiyon. III. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, İstanbul, 26-28
Kasım 2007.

Sarı A, Fesli A, Beden V, Demirkan F. Ters akımlı dorsal metakarpal arter fleplerini nasıl güvenle
kaldırabiliriz 31. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi ADANA. 17-21 Ekim,
2009

Beden V, Ünal Ş, Sarı A, Yener T, Başterzi Y, Demirkan F. Alt ekstremite tip IIIB açık kırıklarında
serbest fleplerle yumuşak doku rekonstrüksiyonu 31. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi Kongresi ADANA. 17-21 Ekim, 2009


Bu sitenin içeriği, tıbbi ve cerrahi estetik konularında bilgi edinmek isteyen kullanıcılara bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler hiçbir zaman bir hekim tedavisinin veya konsültasyonunun yerini alamaz. Site içeriği kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sitemizde anlatılan tüm cerrahi işlemler bilgi, yorum ve görüntüler, kişileri bilgilendirme amaçlı olup, reklam, tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımamaktadır. © 2024 Opr. Dr. Volkan Beden